اخبار

Loading

عقد قرارداد صندوق بازنشستگی در استان با بیش از 13 مر کز در مانی و ورزشی جهت رفاه حال بازنشستگان و خانواده های محترمشان به شرح زیر می باشد.

1- عینک چشم آبی  با 50 % تخفیف

2- استخر دانش با 70% تخفیف

3- فیزوترابی بازتوان با 40% تخفیف

4-  فیزوترابی نوید با 40% تخفیف

5- استخرنور با 40% تخفیف

6- استخر یادآوران با 50 % تخفیف

6- آزمایشگاه پویش با 27% تخفیف

7- آزمایشگاه گوهردشت با 10 % تخفیف

8- آزمایشگاه کاوش با 10 % تخفیف

9- رادیولوژی ظفر با 10 % تخفیف

10- عینک رجال با 20% تخفیف

11- عینک دانشجو با 20% تخفیف

بازنشستگان محترم میتوانند جهت اطلاع بیشتر از خدمات فوق به صندوق بازنشستگی استان البرز مراجعه نمایند.

روابط عمومی مدیریت بازنشستگی استان البرز

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

استخر دانش

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قرارداد استخر یادآوران

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

استخر نور

نحوه دریافت خدمات :فقط ارائه کارت منزلت به پذیرش استخر

استخر نور

استخر نور 2

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 چشم آبی

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گوهردشت

گوهردشت 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پویشپویش 2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کاوش 2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

آماربازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۷,۵۲۲ نفر
۱۱ نفر
۸۸ نفر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۴۵ نفر

اوقات شرعی

۰۵ : ۰۱
۰۶ : ۲۶
۱۲ : ۱۵
۱۸ : ۰۵
۱۸ : ۲۲
۲۳ : ۳۲